فرم فاکتورها

اصطلاح "فاکتور فرم" در صنعت کامپیوتر برای توصیف شکل و اندازه اجزای رایانه مانند درایوها ، مادربردها و منابع تغذیه استفاده می شود. هنگ...

ادامه مطلب