ما منتظر پیام های شما هستیم

اطلاعات تماس

اس اس دی بازار

sales@ssdbazar.com
info@ssdbazar.com
۰۲۱-۸۶۰۳۵۰۳۵
۰۲۱-۸۶۰۳۵۰۳۷
تهران، خیابان ولیعصر ، مرکز کامپیوتر ایران،طبقه اول، واحد ۱۴۹
۱۰:۳۰ صبح تا ۲۰ عصر

آدرس ما در نقشه