گارانتی معتبر سریر سرویس

گارانتی سریر سرویس ، گارانتی معتبر برای اس اس دی هایی که توسط اس اس دی بازار ، پخش میشود .

گواهی تاییدیه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ، جهت گارانتی اس اس دی توسط سریر سرویس قرار داده شده .